Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt. 15 April 2013 drucken

Schulen, die berufliche Bildung sind gesetzlich verpflichtet, die Stellungnahme des Distrikt-und Provinzebene Arbeitsmarkt Bord, ob Ausbildung zu erhalten mit den Bedürfnissen der lokalen Arbeitsmarkt.

Im ersten Quartal 2013 Jahr zwei Sitzungen des Regionalen Beschäftigungs-Vorstand, na których opiniowano wnioski szkół o uruchomienie w roku szkolnym 2013/2014 kształcenia w kilkunastu zawodach.

Od początku 2013 Jahr 57 szkół złożyło takie wnioski. Na potrzeby ich opiniowania  przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przygotowali 154 opinie uzasadniające potrzebę lub jej brak, do prowadzenia kształcenia we wnioskowanych zawodach. Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia posiłkując się tymi opracowaniami decydowali, czy kształcenie w danym zawodzie jest zasadne, czy też nie. Bazę informacji o zawodach która jest podstawą do opracowań dla Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia można znaleźć tutaj.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung