Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

IV internationale Jobbörse in Torun 22 April 2013 drucken

Provincial Arbeitsamt lädt Sie herzlich zur vierten internationale Jobbörse im Rahmen der European Employment Services EURES organisiert. Messe stattfinden wird 8 Mai dieses Jahres. in Toruń, das Hotel Boulevard, BIENENSTOCK. Philadelphia Boulevard 18, in Stunden 10:00-17:00.

W wydarzeniu udział wezmą pracodawcy krajowi i zagraniczni, agencje zatrudnienia, doradcy EURES z krajów UE oraz przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy.

Osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zapoznać się z ofertami pracy z regionu oraz zagranicy (prosimy zabrać CV), a także uzyskać informacje o prawach pracowniczych, wolontariacie europejskim oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE.

Pracownicy WUP udzielać będą również informacji nt. zasiłków po pracy za granicą, bezpłatnych szkoleń, a także dotacji i mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy!

plakat IV Międzynarodowe Targi Pracy Toruń 8 maja

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung