The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

IV International Job Fair in Torun 22 April 2013 print

Provincial Labour Office cordially invites you to the fourth International Job Fair organized in the framework of the European Employment Services EURES. Fair will be held 8 May this year. in Toruń, the Hotel Boulevard, st. Philadelphia Boulevard 18, in hours 10:00-17:00.

W wydarzeniu udział wezmą pracodawcy krajowi i zagraniczni, agencje zatrudnienia, doradcy EURES z krajów UE oraz przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy.

Osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zapoznać się z ofertami pracy z regionu oraz zagranicy (prosimy zabrać CV), a także uzyskać informacje o prawach pracowniczych, wolontariacie europejskim oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE.

Pracownicy WUP udzielać będą również informacji nt. zasiłków po pracy za granicą, bezpłatnych szkoleń, a także dotacji i mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy!

plakat IV Międzynarodowe Targi Pracy Toruń 8 maja

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance