Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Die Unterzeichnung einer dritten Vereinbarung im Wettbewerb 2/6.1.1/PWP/2012 für Projekte mit einer transnationalen Komponente. 24 April 2013 drucken

Bitte seien geraten, że auf 23 April 2013 r. WUP w Toruniu zawarł  umowę o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/PWP/2012 na projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt. Der Wert des obigen. umowy wynosi 607 444,76 zł.

Dotychczas w ramach konkursu nr 2/6.1.1/PWP/2012 zostały podpisane 3 umowy na łączną wartość 3 347 744,33 zł. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych. Jednocześnie informujemy, iż proces podpisywania umów w ramach ww. konkursu został zakończony.

Lista podpsanych umów

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung