La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

La signature d'un troisième accord dans le 2/6.1.1/PWP/2012 de la concurrence pour les projets ayant une composante transnationale. 24 Avril 2013 imprimer

S'il vous plaît noter, że sur 23 Avril 2013 r. WUP w Toruniu zawarł  umowę o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/PWP/2012 na projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional. La valeur de. umowy wynosi 607 444,76 .

Dotychczas w ramach konkursu nr 2/6.1.1/PWP/2012 zostały podpisane 3 umowy na łączną wartość 3 347 744,33 . Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych. Jednocześnie informujemy, iż proces podpisywania umów w ramach ww. konkursu został zakończony.

Lista podpsanych umów

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale