The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The signing of a third agreement in the competition 2/6.1.1/PWP/2012 for projects with a transnational component. 24 April 2013 print

Please be advised, że on 23 April 2013 r. WUP w Toruniu zawarł  umowę o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach konkursu nr 2/6.1.1/PWP/2012 for projects with a transnational component scheduled for execution on the stage of development of the project application within Submeasures 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market. The value of the above. the contract is 607 444,76 zł.

Dotychczas w ramach konkursu nr 2/6.1.1/PWP/2012 zostały podpisane 3 umowy na łączną wartość 3 347 744,33 zł. The level of funding is 100% value of projects, with the 85% the European Social Fund and 15% from the national. Jednocześnie informujemy, iż proces podpisywania umów w ramach ww. konkursu został zakończony.

Lista podpsanych umów

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance