The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Transnational Partnership Forum in Vilnius. 24 April 2013 print

Ministry of Labour and Social Security of the Republic of Lithuania, on 7 May this year. organized in Vilnius Transnational Partnership Forum. The Forum is a series of activities to support the continuation of the search for partners for transnational cooperation projects under OP HC / ESF, organized so far by the NSI. Głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu, oprócz instytucji litewskich i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji.

W Forum mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które planują składanie wniosku w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w 2013 r. (dane na temat konkursów na PWP ogłoszonych/planowanych do ogłoszenia w Polsce w 2013 r. są dostępne na portalu KIW, www.kiw-pokl.org.pl) oraz Beneficjenci projektów standardowych PO KL, którzy zamierzają je rozszerzyć o komponent ponadnarodowy. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dotyczącego potencjału projektodawcy. Zakres tematyczny Forum jest powiązany z tematyką konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej, który w tej chwili jest ogłoszony na Litwie. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursu znajdą Państwo w załączniku.

Zgłaszając się proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia).

Zgłoszenia instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Forum należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, podając dane kontaktowe instytucji, osobę (people), które wezmą udział w Forum. Zgłoszenia należy przesyłać na adres maciej kropka jamrozik małpa cpe kropka gov kropka pl i beata kropka rybicka-dominiak małpa cpe kropka gov kropka pl. : Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 26 April.

More information about. konkursu jest dostępna na stronie http://esf.socmin.lt/

W przypadku pytań związanych z zasadami realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w Polsce, w ramach PO KL, prosimy o kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą:

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Katarzyna TyczkoKoordynator prac Zespołu tel.: (22) 378 31 59

Maciej Jamrozik tel.: (22) 378 31 62

Beata Rybicka-Dominiak tel.: (22) 378 31 68 

Magdalena Karczewska tel. +48 22 378 31 63

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance