Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Die europäische Studie Besuch des Zentrums in Torun 25 April 2013 drucken

Heute, tj. 25 April 2013 am Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Torun gehosteten 10 Vertreter ausländischer Institutionen in der Berufsberatung beteiligt. Teilnehmende Länder sind: Großbritannien, Irland, Dania, Litauen, Ungarn, Rumänien, Chorwacja i Hiszpania.
Celem wizyty studyjnej było umożliwienie wymiany innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych w obszarach stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania. Wizyta studyjna w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), która trwa od 23 tun 26 April 2013 roku w Toruniu
została zorganizowana przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu. Udział CIiPKZ w Toruniu w przedsięwzięciu jest odpowiedzią na zaproszenie OHP w celu promowania naszej działalności poza granicami kraju.
Językiem roboczym spotkania był język angielski.

 

1245

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung