La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

La visite d'étude au Centre européen de Torun 25 Avril 2013 imprimer

Aujourd'hui, tj. 25 Avril 2013 au Centre d'information et la planification de carrière à Torun hébergée 10 représentants d'institutions étrangères impliquées dans l'orientation professionnelle. Pays représentés comprennent: Grande-Bretagne, Irlande, Dania, Lituanie, Hongrie, Roumanie, Chorwacja i Hiszpania.
Celem wizyty studyjnej było umożliwienie wymiany innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych w obszarach stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania. Wizyta studyjna w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), która trwa od 23 faire 26 Avril 2013 roku w Toruniu
została zorganizowana przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu. Udział CIiPKZ w Toruniu w przedsięwzięciu jest odpowiedzią na zaproszenie OHP w celu promowania naszej działalności poza granicami kraju.
Językiem roboczym spotkania był język angielski.

 

1245

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale