Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja informacji w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 6 Mai 2013 drucken

Pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zakończyli prace związane z aktualizacją informacji o instytucjach szkoleniowych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.  Aktualizacja odbywa się w I kwartale każdego roku kalendarzowego od 2006 Jahr.

            Poinformowano 500 instytucji szkoleniowych z województwa kujawsko – pomorskiego zarejestrowanych w RIS o zmianie podstawy prawnej i konieczności dokonania aktualizacji. Zostało wysłanych 391 maili i 109 przesyłek poleconych oraz udzielono 824 informacji dotyczących zasad aktualizacji. Prace te były połączone z wysyłką ankiety do zbierania danych o instytucjach szkoleniowych w ramach projektu Rynek pracy pod lupą.

            W efekcie zaktualizowano  dane 391 instytucji, 109 zostało wykreślonych z powodu niedopełnienia ustawowego obowiązku.

            Instytucje wykreślone z RIS mają możliwość ponownego złożenia wniosku o wpis.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung