The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Updating information in the Register of Training Institutions 6 May 2013 print

Staff of the Centre for Information and Career Planning in Torun completed work on updating the information about training institutions in the Register of Training Institutions. Updating takes place in the first quarter of each calendar year 2006 year.

It is reported 500 instytucji szkoleniowych z województwa kujawsko – pomorskiego zarejestrowanych w RIS o zmianie podstawy prawnej i konieczności dokonania aktualizacji. Zostało wysłanych 391 maili i 109 przesyłek poleconych oraz udzielono 824 informacji dotyczących zasad aktualizacji. Prace te były połączone z wysyłką ankiety do zbierania danych o instytucjach szkoleniowych w ramach projektu Rynek pracy pod lupą.

            W efekcie zaktualizowano  dane 391 instytucji, 109 zostało wykreślonych z powodu niedopełnienia ustawowego obowiązku.

            Instytucje wykreślone z RIS mają możliwość ponownego złożenia wniosku o wpis.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance