La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja informacji w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 6 Mai 2013 imprimer

Pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zakończyli prace związane z aktualizacją informacji o instytucjach szkoleniowych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.  Aktualizacja odbywa się w I kwartale każdego roku kalendarzowego od 2006 année.

            Poinformowano 500 instytucji szkoleniowych z województwa kujawsko – pomorskiego zarejestrowanych w RIS o zmianie podstawy prawnej i konieczności dokonania aktualizacji. Zostało wysłanych 391 maili i 109 przesyłek poleconych oraz udzielono 824 informacji dotyczących zasad aktualizacji. Prace te były połączone z wysyłką ankiety do zbierania danych o instytucjach szkoleniowych w ramach projektu Rynek pracy pod lupą.

            W efekcie zaktualizowano  dane 391 instytucji, 109 zostało wykreślonych z powodu niedopełnienia ustawowego obowiązku.

            Instytucje wykreślone z RIS mają możliwość ponownego złożenia wniosku o wpis.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale