Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 6 Mai 2013 drucken

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach aktualnie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”. Jego celem jest aktywizacja społecznozawodowa osób niewidomych z terenu całego kraju. Do osiągnięcia założonych celów TOnO musi pozyskać pracodawców chętnych do przyjęcia na staż lub zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku. Jednocześnie zaprasza do udziału w projekcie osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Więcej informacji mogą przeczytać Państwo na stronie www.promocjaikariera.pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung