The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Society for the Blind in Laski 6 May 2013 print

Society for the Blind in Laski currently implementing a project co-financed by the European Union under the European Social Fund “Support for blind people in the labor market III”. Its aim is to stimulate social – Occupational blind people from all over the country. Do osiągnięcia założonych celów TOnO musi pozyskać pracodawców chętnych do przyjęcia na staż lub zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku. Jednocześnie zaprasza do udziału w projekcie osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Więcej informacji mogą przeczytać Państwo na stronie www.promocjaikariera.pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance