La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 6 Mai 2013 imprimer

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach aktualnie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”. Jego celem jest aktywizacja społecznozawodowa osób niewidomych z terenu całego kraju. Do osiągnięcia założonych celów TOnO musi pozyskać pracodawców chętnych do przyjęcia na staż lub zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku. Jednocześnie zaprasza do udziału w projekcie osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Więcej informacji mogą przeczytać Państwo na stronie www.promocjaikariera.pl

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale