Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

PO KL na antenie TVP Bydgoszcz 9 Mai 2013 drucken

Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków programu pn. Kierunek Praca, emitowanych na antenie TVP Bydgoszcz w środy o godzinie 19.15 (von 08.05.2013 tun 10.06.2013 r.). Powtórki w piątki i niedziele o godzinie 18:10.

Audycje mają na celu przedstawienie założeń do realizowanych poprzez WUP konkursów oraz efektów realizowanych projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu VIRynek pracy otwarty dla wszystkichProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

Wszystkie odcinki programuKierunek Pracamożna obejrzeć na stronie: www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/kierunek-praca

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung