The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

OP HC on TVP Bydgoszcz 9 May 2013 print

We invite you to watch the next episode of pn. „Kierunek Praca”, emitowanych na antenie TVP Bydgoszcz w środy o godzinie 19.15 (from 08.05.2013 do 10.06.2013 r.). Powtórki w piątki i niedziele o godzinie 18:10.

Audycje mają na celu przedstawienie założeń do realizowanych poprzez WUP konkursów oraz efektów realizowanych projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu VIRynek pracy otwarty dla wszystkichProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

Wszystkie odcinki programuKierunek Pracamożna obejrzeć na stronie: www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/kierunek-praca

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance