Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2013 r. 9 Mai 2013 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu kwietnia 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 155 086 bezrobotnych. Dies war 3997 Menschen (2,5%) weniger als am Ende des vorhergehenden Monats, ale o 10 629 osób (7,4%) więcej niż w końcu kwietnia 2012 roku. W kwietniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5083 osoby (3,4%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2013 r. wyniosła 2258,6 tys. Menschen i w odniesieniu do marca zmniejszyła się o 2,4% (w analogicznym okresie w roku 2012 spadek wyniósł 3,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS

W kwietniu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: von 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 450 osób w powiecie inowrocławskim. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w Bydgoszczy (die 132 Menschen).

 

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W kwietniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6110 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 696 mniej niż w ubiegłym miesiącu, aber 1023 więcej niż w kwietniu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung