La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Avril 2013 r. 9 Mai 2013 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, à la fin Avril 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 155 086 bezrobotnych. Ce fut 3997 personnes (2,5%) de moins qu'à la fin du mois précédent, Mais environ 10 629 personnes (7,4%) więcej niż w końcu kwietnia 2012 roku. W kwietniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5083 osoby (3,4%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2013 r. wyniosła 2258,6 tys. personnes i w odniesieniu do marca zmniejszyła się o 2,4% (w analogicznym okresie w roku 2012 spadek wyniósł 3,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS

En Avril 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: à partir de 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 450 osób w powiecie inowrocławskim. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w Bydgoszczy (la 132 personnes).

 

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W kwietniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6110 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 696 mniej niż w ubiegłym miesiącu, d'un 1023 więcej niż w kwietniu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale