The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Workshops Europass in the Department of Off-Campus VLO in Wloclawek 10 May 2013 print

On 17 May 2013 r. in hours. 10.00 -12.00 Provincial Labour Office offers free workshops for job seekers in the European Union. Warsztaty odbędą się w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku, st. Embankments 5 B, sala nr 10 (parties).

W programie:

Prezentacja Portfolio EUROPASSdokumentu ułatwiającego przedstawienie kwalifikacji i umiejętności zawodowychprzedstawiciel Krajowego Centrum EUROPASS;

Jak znaleźć pracę w Unii Europejskiej przez sieć EURESEURES WUP Toruń.

Subscriptions: Wydział Pośrednictwa Pracy O/Zam. we Włocławku, st. Bulwary 5B, III piętro, pok. 36 lub tel. (54) 411-21-40. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance