Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w kwietniu 2013 r. 13 maja 2013 drukuj

W kwietniu 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 316 bezrobotnych (o 5,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 13,1% więcej niż w kwietniu 2012 r.).

Podjęcia pracy – 8351 osób – stanowiły 45,6% ogółu wyłączeń (w marcu było to odpowiednio: 7278 osób i 42,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6722 bezrobotnych (o 10,8% więcej niż w marcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1629 osób (o 34,3% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 348 osób (o 52 osoby więcej niż w marcu), natomiast roboty publiczne – 823 osoby (o 131 osób więcej). W kwietniu 84 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w marcu – 43 osoby), a 341 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 179 osób w marcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 33 bezrobotnych (w marcu – 3 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1368 bezrobotnych (o 452 osoby więcej niż w marcu), staże rozpoczęło 2284 bezrobotnych (o 625 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 738 bezrobotnych (o 265 osób mniej). Przygotowanie zawodowe dorosłych rozpoczęło 6 bezrobotnych (w marcu nie było takich osób).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 26 bezrobotnych (w marcu – 42 osoby).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 381 bezrobotnych (w marcu – 394 osoby), natomiast 19,9% wyłączeń (3648 osób) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w marcu było to odpowiednio: 20,2% i 3496 osób).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 23 595 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 32,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

W kwietniu 2013 roku zgłoszono 5781 takie propozycje (o 15,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 13,6% więcej niż w kwietniu 2012 r.). Były to:

–      2322 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w marcu – 3589 propozycji, w kwietniu 2012 r. – 2007). Wśród nich było 1897 propozycji stażu (o 788 mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 424 więcej niż w kwietniu ub. r.), 419 propozycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 485 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 107 mniej niż w kwietniu 2012 r.) oraz 6 propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (w poprzednim miesiącu nie było takich propozycji, w kwietniu 2012 r. było ich 8);

–      3459 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1201 na zatrudnienie subsydiowane i 2258 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 7,5% (242 miejsca), a w odniesieniu do kwietnia 2012 r. o 12,3% (379 miejsc). Wzrost dotyczył propozycji zatrudnienia niesubsydiowanego (o 13,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 4,2% w odniesieniu do kwietnia 2012 r.). Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 2,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 31,5% w stosunku do kwietnia 2012 r.).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2945 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 53 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 04/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych