The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in April 2013 r. 13 May 2013 print

In April 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 18 316 bezrobotnych (the 5,7% more than in the previous month and the 13,1% more than in April 2012 r.).

Work – 8351 people - were 45,6% general exemptions (w marcu było to odpowiednio: 7278 persons and 42,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6722 bezrobotnych (o 10,8% więcej niż w marcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1629 osób (o 34,3% więcej). Intervention work started 348 osób (o 52 osoby więcej niż w marcu), natomiast roboty publiczne – 823 osoby (the 131 more people). In April 84 unemployed were excluded from the record because of establishment (w marcu – 43 osoby), a 341 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 179 osób w marcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 33 Unemployment (w marcu – 3 osoby).

Due Start training z ewidencji wyłączono 1368 bezrobotnych (o 452 osoby więcej niż w marcu), internships started 2284 Unemployment (the 625 osób mniej), socially useful work adopted 738 Unemployment (the 265 osób mniej). Przygotowanie zawodowe dorosłych started 6 Unemployment (w marcu nie było takich osób).

Due commencement of an individual program of social employment or social contract signing the number of registered unemployed disabled 26 Unemployment (w marcu – 42 people).

Due unreasonably refuse to accept a proposal suitable work or other forms of assistance excluded from the register 381 Unemployment (w marcu – 394 osoby), while 19,9% Exemption (3648 people) was caused by confirming their readiness to work (w marcu było to odpowiednio: 20,2% i 3496 people).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 23 595 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 32,3% More than a year 2012).

In April 2013 roku zgłoszono 5781 takie propozycje (the 15,1% less than in the previous month, ale o 13,6% więcej niż w kwietniu 2012 r.). Były to:

–      2322 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w marcu – 3589 propozycji, w kwietniu 2012 r. – 2007). Wśród nich było 1897 propozycji stażu (the 788 less than in the previous month, ale o 424 więcej niż w kwietniu ub. r.), 419 propozr.je event of community work (o 485 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 107 mniej niż w kwietniu 2012 r.) and 6 propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (w poprzednim miesiącu nie było takich propozycji, w kwietniu 2012 r. było ich 8);

–      3459 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1201 na zatrudnienie subsydiowane i 2258 na zatrudnienie niesubsydiowane). Number of gainful employment or other paid work has increased in relation to the previous month 7,5% (242 miejsca), a w odniesieniu do kwietnia 2012 r. o 12,3% (379 places). Wzrost dotyczył propozycji zatrudnienia niesubsydiowanego (o 13,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 4,2% w odniesieniu do kwietnia 2012 r.). Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 2,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 31,5% w stosunku do kwietnia 2012 r.).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2945 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 53 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 04/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance