Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Są już aktualne i nowe opracowania z lokalną informacją o zawodach 13 Mai 2013 drucken

Pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizują działania związane z opracowaniem i aktualizacją lokalnej informacji o zawodach.

Wir informieren, że w ramach tych prac są już dostępne aktualne opracowania dotyczące poniższych zawodów:

 1. monter elektronik
 2. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 3. ogrodnik
 4. operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
 5. operator urządzeń przemysłu chemicznego
 6. rolnik
 7. technik administracji
 8. technik awionik
 9. technik elektronik
 10. technik hotelarstwa
 11. technik informatyk
 12. technik inżynierii środowiska i melioracji
 13. technik mechanik lotniczy
 14. technik prac biurowych
 15. technik procesów drukowania – NOWE OPRACOWANIE
 16. technik rolnik
 17. technik telekomunikacji
 18. technik tyfloinformatyk

 

Pliki do pobrania dotyczące ww. zawodów można znaleźć TU

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung