The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

They are no longer valid and a new development of local information about the competition 13 May 2013 print

Staff of the Centre for Information and Career Planning implement activities related to the development and updating of local information about the competition.

We inform, that in the context of this work are now available on the current development of the following professions:

 1. monter Electronic
 2. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 3. gardener
 4. operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
 5. operator urządzeń przemysłu chemicznego
 6. rolnik
 7. technik administracji
 8. technik awionik
 9. electronics technician
 10. technik hotelarstwa
 11. technician
 12. technik inżynierii środowiska i melioracji
 13. technik mechanik lotniczy
 14. technik prac biurowych
 15. technik procesów drukowania – NOWE OPRACOWANIE
 16. techniques rolnik
 17. telecommunications technician
 18. technik tyfloinformatyk

 

Pliki do pobrania dotyczące ww. zawodów można znaleźć TU

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance