The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Publication of young unemployed 16 May 2013 print

Regional Labour Office published a study in Toruń “Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 -2012.”

W opracowaniu opisana jest sytuacja młodych osób na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 – 2012, głównie w oparciu o statystykę bezrobocia rejestrowanego. Przedstawiono również działania podejmowane przez Powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu mające na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę zawodową, finansowane z Funduszu Pracy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych w Priorytecie VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

More read in the office->Publications->Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance