The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Science Festival in Bydgoszcz 22-25 May 2013 - Come, and enjoying stay ... 20 May 2013 print

Counsellors from the Centres' in Bydgoszcz guest lead in the Science Festival in Bydgoszcz 22-25 May 2013 r. two lectures of a: „Self-presentation” i „Komunikacja interpersonalna” w dniu 24 May this year.

Participants first learn the rules of the lectures of positive self-presentation, jej zakres oraz działanie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Obowiązują zapisy, których można dokonać TU

Uczestnicy wykładu dotyczącego komunikacji, otrzymają wiedzę o zasadach dobrej komunikacji i dowiedzą się jak słuchać, aby inni do nas mówili. Zapisać się na te warsztaty można dokonać TU

Warto skorzystać – , the last place !

Warsztaty odbędą się w salach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (szczegóły dostępne przy zapisach).
Udział całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Szczegółowy program Festiwalu można pobrać TU

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance