Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Opisy zawodów z badania pracodawców 20 Mai 2013 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,
 

Wir informieren, że na stronie internetowej projektu Labour Market at Lupa zostały opublikowane opisy 61 Wettbewerb- podstawą opracowania tych informacji były wyniki uzyskane  z trzech edycji badania ankietowego pracodawców z 2010, 2011 ich 2012 r. Próba w każdym badaniu wynosiła ok. 2000 podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji na temat badania znajdą Państwo w zakładce „Badanie Pracodawców” http://podlupa.wup.torun.pl/badania-pracodawcow/,

link do podstrony z opisami zawodów: http://podlupa.wup.torun.pl/badania-pracodawcow/opisy-zawodow/

Ww. opisy zawodów zawierają informacje o:

wielkości zmian w zatrudnieniu
powodach zmian w zatrudnieniu
profilu pracodawcy planującego zwiększenie zatrudnienia
oczekiwaniach pracodawców wobec kandydatów do pracy

Zapraszamy!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung