The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Descriptions of the competition with employer surveys 20 May 2013 print

Ladies and Gentlemen,
 

We inform, że na stronie internetowej projektu Labour Market at Lupa zostały opublikowane opisy 61 competition- basis for the development of the information were the results obtained from the three editions of the survey of employers 2010, 2011 i 2012 r. Próba w każdym badaniu wynosiła ok. 2000 podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji na temat badania znajdą Państwo w zakładce „Badanie Pracodawców” http://podlupa.wup.torun.pl/badania-pracodawcow/,

link do podstrony z opisami zawodów: http://podlupa.wup.torun.pl/badania-pracodawcow/opisy-zawodow/

Ww. opisy zawodów zawierają informacje o:

wielkości zmian w zatrudnieniu
powodach zmian w zatrudnieniu
profilu pracodawcy planującego zwiększenie zatrudnienia
oczekiwaniach pracodawców wobec kandydatów do pracy

Zapraszamy!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance