La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Opisy zawodów z badania pracodawców 20 Mai 2013 imprimer

Mesdames et Messieurs,
 

Nous informons, że na stronie internetowej projektu Marché du travail au Lupa zostały opublikowane opisy 61 concurrence- podstawą opracowania tych informacji były wyniki uzyskane  z trzech edycji badania ankietowego pracodawców z 2010, 2011 i 2012 r. Próba w każdym badaniu wynosiła ok. 2000 podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji na temat badania znajdą Państwo w zakładce „Badanie Pracodawców” http://podlupa.wup.torun.pl/badania-pracodawcow/,

link do podstrony z opisami zawodów: http://podlupa.wup.torun.pl/badania-pracodawcow/opisy-zawodow/

Ww. opisy zawodów zawierają informacje o:

wielkości zmian w zatrudnieniu
powodach zmian w zatrudnieniu
profilu pracodawcy planującego zwiększenie zatrudnienia
oczekiwaniach pracodawców wobec kandydatów do pracy

Zapraszamy!

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale