Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

“Zukünftige Wettbewerb” wieder ohne Geheimnisse 27 Mai 2013 drucken

Letzte Woche schloss die Berater des Zentrums für Informations-und Karriereplanung in Torun andere, dieses Mal das dreitägige, eine Reihe von Treffen mit 111 Schüler der Klassen II, III High School in Torun. Jugendlichen vertraut mit den aktuellen und prognostizierten Trends auf dem Arbeitsmarkt, co wydatnie przyczyni się do dokonania przez młodych ludzi najlepszych dla nich wyborów przedmiotów maturalnych i w dalszej kolejności – kierunków kształcenia. Podczas zajęć wykorzystano własną prezentację multimedialną  pt. „Zawody przyszłości”. 

Planowane są podobne spotkania w innych toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung