Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferenz der Motivation und Eigenmotivation in der Beratungsarbeit 10 Juni 2013 drucken

Auf 5 Juni 2013 die Berater des Zentrums für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz, Torun und Wloclawek an der National Conference nt. ” Wie man eine Änderung zu, die streben – o motywacji i automotywacji w pracy doradczej”.

Konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego.

Przybyli doradcy, podczas konferencji zapoznali się z następującą tematyką:

1. Metoda Motywacji Błyskawicznej Michaela V. Pantalona z Harvardu – 6 pytańdlaczego są tak skuteczne?

2. Efekt synergiiczyli rola i siła procesu grupowego w rozwoju jednostki.

3. Jak dbać o siebie i czerpać satysfakcję z pracyrola automotywacji.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung