The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conference of motivation and self-motivation in counseling work 10 June 2013 print

On 5 June 2013 the counselors of the Center for Information and Career Planning in Bydgoszcz, Torun and Wloclawek attended the National Conference nt. ” How to become a change, which strive – o motywacji i automotywacji w pracy doradczej”.

Konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego.

Przybyli doradcy, podczas konferencji zapoznali się z następującą tematyką:

1. Metoda Motywacji Błyskawicznej Michaela V. Pantalona z Harvardu – 6 pytańdlaczego są tak skuteczne?

2. Efekt synergiiczyli rola i siła procesu grupowego w rozwoju jednostki.

3. Jak dbać o siebie i czerpać satysfakcję z pracyrola automotywacji.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance