Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+ 10 Juni 2013 drucken

Auf 6-7 Juni 2013 jährigen Karriere Berater und Agenten des Zentrums für Informations-und Karriereplanung in Torun nahm in der zweiten Reihe von Kursen berechtigt. “Professionelle Kundenbetreuung im Alter von 50+ im Zusammenhang mit der beruflichen Aktivierung” – Desktop-Modul.

Program realizowany w ramach zadaniaWdrożenie usług polegających na przygotowaniu organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w formule blended learning dla 630 pracowników Instytucji Rynku Pracy oraz Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznejw ramach Projektu “Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50 ” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Cele główne szkolenia realizowanego w formule blended learning były następujące:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji i współpracy z klientem 50+,
 • rozwijanie kompetencji dotyczących pracy ztrudnymklientem,
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania osób w wieku 50+ do działania,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu charakterystyki osób w wieku 50+,
 • rozwijanie wiedzy na temat instrumentów, form, możliwych działań, dostępnych środków itp. na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ stosowanych przez pracowników IRP i JOPS.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung