The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Equal opportunities in the labor market for people 50+ 10 June 2013 print

On 6-7 June 2013 year career advisors and agents of the Centre for Information and Career Planning in Torun took part in the second series of courses entitled. “Professional customer service at the age of 50+ in the context of professional activation” – Desktop module.

Program realizowany w ramach zadaniaWdrożenie usług polegających na przygotowaniu organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w formule blended learning dla 630 pracowników Instytucji Rynku Pracy oraz Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznejw ramach Projektu “Equal opportunities in the labor market for people 50 ” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Cele główne szkolenia realizowanego w formule blended learning były następujące:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji i współpracy z klientem 50+,
 • rozwijanie kompetencji dotyczących pracy ztrudnymklientem,
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania osób w wieku 50+ do działania,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu charakterystyki osób w wieku 50+,
 • rozwijanie wiedzy na temat instrumentów, form, możliwych działań, dostępnych środków itp. na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ stosowanych przez pracowników IRP i JOPS.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance