La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ 10 Juin 2013 imprimer

Sur 6-7 Juin 2013 roku doradcy zawodowi i pośrednicy pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu wzięli udział w drugim cyklu szkolenia pn. “Profesjonalna obsługa klienta w wieku 50+ w kontekście aktywizacji zawodowej” – moduł stacjonarny.

Program realizowany w ramach zadaniaWdrożenie usług polegających na przygotowaniu organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w formule blended learning dla 630 pracowników Instytucji Rynku Pracy oraz Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznejw ramach ProjektuWyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Cele główne szkolenia realizowanego w formule blended learning były następujące:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji i współpracy z klientem 50+,
 • rozwijanie kompetencji dotyczących pracy ztrudnymklientem,
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania osób w wieku 50+ do działania,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu charakterystyki osób w wieku 50+,
 • rozwijanie wiedzy na temat instrumentów, form, możliwych działań, dostępnych środków itp. na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ stosowanych przez pracowników IRP i JOPS.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale