Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Industrie Jobmesse in UTP in Bydgoszcz 20.06.2013 11 Juni 2013 drucken

Advisors des Zentrums für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz im Namen der Technischen Universität eingeladen – Wissenschaften in der Industry Fair Labor teilnehmen, welche statt 20.06.2013, in Stunden 10.00 tun 14.00.

Die Messe findet im Rahmen des Projekts “Dydaktyka a praktykai dotyczyć będą doradztwa zawodowego.

Targi odbędą się w Fordonie przy ulicy Prof. S. Kaliski 7, w holu budynku głównego 2.1..

Skorzystaj z konsultacji swoich dokumentów aplikacyjnych i porozmawiaj z doradcą o swoim potencjale zawodowym.

Umów się na rozmowę indywidualną lub zapisz na warsztaty w Centrum.

Przyjdź !.  My też tam będziemy. Udział w targach jest nieodpłatny.

Zapraszamy

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung