Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Das Hilfspaket für Unternehmen, die Entlassungen 11 Juni 2013 drucken

Angesichts der Arbeitgeber die Durchführung der Umstrukturierung der Beschäftigung, und die gleichen Arbeiter verlieren ihre Jobs, Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz entwickelt hat und ein Paket von Maßnahmen zur praktischen Unterstützung der Arbeitnehmer richtet umgesetzt entlassen, helfen “finden” się im w nowej sytuacji na rynku pracy.

Pakiet wsparcia przewiduje działania mające na celu pomoc w odkryciu nowych możliwości zawodowych, zaplanowaniu przyszłości zawodowej i stworzeniu indywidualnej strategii poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Udział w tych działaniach sprzyja również łagodzeniu stresu, jakim jest utrata pracy.

Szczegóły dotyczące działań w ramach oferowanego pakietu można znaleźć TU.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung