The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The aid package for companies making redundancies 11 June 2013 print

In view of employers carrying out the restructuring of employment, and the same workers losing their jobs, Center for Information and Career Planning in Bydgoszcz has developed and implemented a package of measures aimed at practical support workers made redundant, help “find” się im w nowej sytuacji na rynku pracy.

Pakiet wsparcia przewiduje działania mające na celu pomoc w odkryciu nowych możliwości zawodowych, zaplanowaniu przyszłości zawodowej i stworzeniu indywidualnej strategii poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Udział w tych działaniach sprzyja również łagodzeniu stresu, jakim jest utrata pracy.

Szczegóły dotyczące działań w ramach oferowanego pakietu można znaleźć TU.

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance