La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pakiet pomocowy dla zakładów dokonujących zwolnień pracowników 11 Juin 2013 imprimer

Z myślą o pracodawcach przeprowadzających restrukturyzację zatrudnienia, jak i samych pracownikach tracących zatrudnienie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy opracowało i wdrażało pakiet działań mających na celu praktyczne wsparcie osób zwolnionych, ułatwiająceodnalezieniesię im w nowej sytuacji na rynku pracy.

Pakiet wsparcia przewiduje działania mające na celu pomoc w odkryciu nowych możliwości zawodowych, zaplanowaniu przyszłości zawodowej i stworzeniu indywidualnej strategii poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Udział w tych działaniach sprzyja również łagodzeniu stresu, jakim jest utrata pracy.

Szczegóły dotyczące działań w ramach oferowanego pakietu można znaleźć TU.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale