Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-Mai 2013 r. 11 Juni 2013 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, am Ende Mai 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 150 684 bezrobotnych. Dies war 4288 osób (2,8%) weniger als am Ende des vorhergehenden Monats, aber 973Menschenb (6,9%) więcej niż w końcu maja 2012 roku. W maju 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3504 osoby (2,4%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu maja 2013 r. wyniosła 2177,5 tys. Menschen i w odniesieniu do kwietnia zmniejszyła się o 3,5% (w analogicznym okresie w roku 2012 spadek wyniósł 2,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

Im Mai 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich 23 powiatach województwa: von 1 osoby w powiecie mogileńskim do 542 osób w powiecie inowrocławskim.

 

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W maju 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5118 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 663 mniej niż w ubiegłym miesiącu, aber 107 więcej niż w maju 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung