La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2013 r. 11 Juin 2013 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu maja 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 150 684 bezrobotnych. Ce fut 4288 osób (2,8%) de moins qu'à la fin du mois précédent, d'un 9731 ospersonnes6,9%) więcej niż w końcu maja 2012 roku. W maju 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3504 osoby (2,4%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu maja 2013 r. wyniosła 2177,5 tys. personnes i w odniesieniu do kwietnia zmniejszyła się o 3,5% (w analogicznym okresie w roku 2012 spadek wyniósł 2,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

En mai 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich 23 powiatach województwa: à partir de 1 osoby w powiecie mogileńskim do 542 osób w powiecie inowrocławskim.

 

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W maju 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5118 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 663 mniej niż w ubiegłym miesiącu, d'un 107 więcej niż w maju 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale