The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in May 2013 r. 12 June 2013 print

In May 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 16 887 bezrobotnych (the 7,8% less than in the previous month, but 7,3% more than in May 2012 r.).

Work – 7985 people - were 47,3% general exemptions (w kwietniu było to odpowiednio: 8351 persons and 45,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6663 bezrobotnych (o 0,9% mniej niż w kwietniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1322 osoby (o 18,8% mniej). Intervention work started 217 osób (o 131 osób mniej niż w kwietniu), natomiast roboty publiczne – 560 osób (the 263 osoby mniej). In May 130 unemployed were excluded from the record because of establishment (w kwietniu – 84 osoby), a 304 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 341 osób w kwietniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 111 Unemployment (w kwietniu – 33 osoby).

Due Start training z ewidencji wyłączono 999 Unemployment (o 369 osób mniej niż w kwietniu), internships started 1861 Unemployment (the 423 osoby mniej), socially useful work adopted 412 Unemployment (the 326 osób mniej). Nikt nie rozpoczął adult vocational training (w kwietniu – 6 people).

Due commencement of an individual program of social employment or social contract signing the number of registered unemployed disabled 16 Unemployment (w kwietniu – 26 people).

Due unreasonably refuse to accept a proposal suitable work or other forms of assistance excluded from the register 394 Unemployment (w kwietniu – 381 osób), while 22,5% Exemption (3808 people) was caused by confirming their readiness to work (w kwietniu było to odpowiednio: 19,9% i 3648 people).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 28 754 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (the 25,9% More than a year 2012).

In May 2013 roku zgłoszono 5159 takich propozycji (the 10,8% less than in the previous month, ale o 3,0% więcej niż w maju 2012 r.). This was:

–      1980 availability of professional activation (w kwietniu – 2322 propozycje, w maju 2012 r. – 1908). Wśród nich były 1644 propozycje stażu (the 253 less than in the previous month, ale o 179 więcej niż w maju ub. r.), 335 r.opozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 84 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 108 mniej niż w maju 2012 r.) and 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (w poprzednim miesiącu zgłoszono ich 6, w maju 2012 r. nie było takich propozycji);

–      3179 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (862 na zatrudnienie subsydiowane i 2317 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 8,1% (280 miejsc) ale w odniesieniu do maja 2012 r. wzrosła o 2,4% (76 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,6%, ale spadła w odniesieniu do maja 2012 r. the 4,3%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 28,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 26,2% w stosunku do maja 2012 r.).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2955 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 51 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance