Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Lokale Informationen angereichert mit 17 neue Berufe 18 Juni 2013 drucken

Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Torun lädt Sie ein, die Informationen zu überprüfen 17 neue Gewinnspiele :

 • złotnik-jubiler
 • terapeuta zajęciowy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik pożarnictwa
 • opiekunka środowiskowa
 • higienistka stomatologiczna
 • fryzjer
 • asystentka stomatologiczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • technik weterynarii
 • technik obsługi turystycznej
 • Schreiner
 • opiekunka dziecięca
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun osoby starszej
 • medizinischen Betreuer
 • kominiarz

Osoby zainteresowane tymi zawodami zapraszam Ihre

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung