The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Local information enriched with 17 new professions 18 June 2013 print

Centre for Information and Career Planning in Torun invites you to review the information 17 new competitions :

 • złotnik-jubiler
 • Occupational Therapist
 • technik usług fryzjerskich
 • technik pożarnictwa
 • opiekunka środowiskowa
 • higienistka stomatologiczna
 • hairdresser
 • asystentka stomatologiczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • technik weterynarii
 • technik obsługi turystycznej
 • carpenter
 • Children babysitter
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun osoby starszej
 • medical carer
 • chimney-sweep

Osoby zainteresowane tymi zawodami zapraszam tu

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance