The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Further information on the development of local competition 25 June 2013 print

As part of the development of local information about the competition, Center for Information and Career Planning in Bydgoszcz, provides further 12 studies on competition:

 1. electromechanics
 2. elektryk
 3. cook
 4. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 5. plastic
 6. technik cyfrowych procesów graficznych
 7. technik eksploatacji portów i terminali – NOWE OPRACOWANIE
 8. technik elektryk
 9. technik energetyk – NOWE OPRACOWANIE
 10. technik ogrodnik
 11. technik teleinformatyk
 12. technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami na temat ww. competition TUTAJ

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance