Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferenz: "Mama geht wieder an die Arbeit". 28 Juni 2013 drucken

Bezirk Gewerbeaufsicht in Bydgoszcz mit VLO hielt 24 Juni. Conference “Mom geht wieder an die Arbeit”. 

Spotkanie miało na celu popularyzację prawa pracy wśród kobiet/matek, sowie bei den Arbeitgebern, diagnozowanie przeszkód oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających pokonanie barier oraz promowanie aktywnego i świadomego macierzyństwa połączonego z karierą zawodową. 

W ramach dwóch paneli: „Rodzicielstwo – diagnoza stanu faktycznego” oraz „Mama wraca do pracy” – doświadczenia matek i pracodawców: dobre praktyki” prelegenci wypowiedzieli się m.in. na temat sytuacji kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, komunikacji interpersonalnej między matkami a pracodawcami oraz możliwych formach pomocy i programów wspierających pracujące matki. 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung