The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conference: "Mom goes back to work". 28 June 2013 print

District Labour Inspectorate in Bydgoszcz with VLO held on 24 June. Conference “Mom goes back to work”. 

Spotkanie miało na celu popularyzację prawa pracy wśród kobiet/matek, as well as among employers, diagnozowanie przeszkód oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających pokonanie barier oraz promowanie aktywnego i świadomego macierzyństwa połączonego z karierą zawodową. 

W ramach dwóch paneli: „Rodzicielstwo – diagnoza stanu faktycznego” oraz „Mama wraca do pracy” – doświadczenia matek i pracodawców: dobre praktyki” prelegenci wypowiedzieli się m.in. na temat sytuacji kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, komunikacji interpersonalnej między matkami a pracodawcami oraz możliwych formach pomocy i programów wspierających pracujące matki. 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance