La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conférence: «Maman va retourner au travail". 28 Juin 2013 imprimer

Inspection du travail du district de Bydgoszcz avec VLO lieu le 24 Juin. Conférence “Maman se remet au travail”. 

Spotkanie miało na celu popularyzację prawa pracy wśród kobiet/matek, ainsi que chez les employeurs, diagnozowanie przeszkód oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających pokonanie barier oraz promowanie aktywnego i świadomego macierzyństwa połączonego z karierą zawodową. 

W ramach dwóch paneli: „Rodzicielstwo – diagnoza stanu faktycznego” oraz „Mama wraca do pracy” – doświadczenia matek i pracodawców: dobre praktyki” prelegenci wypowiedzieli się m.in. na temat sytuacji kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, komunikacji interpersonalnej między matkami a pracodawcami oraz możliwych formach pomocy i programów wspierających pracujące matki. 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale