Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferenz "Prognose Nachfrage nach Personal mit höherer Bildung Kujawien-2020" 28 Juni 2013 drucken

25 Juni. in Torun, eine Konferenz mit dem Titel. Forecast Nachfrage nach Personal mit höherer Bildung Kujawien-by 2020.

Die Konferenz stellt die Fragen im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt Kujawsko – pomorskiego.
Przedstawiono wyniki badania, które porządkuje i systematyzuje działania instytucji związanych z rynkiem pracy oraz wskazuje nowe kierunki działań.

Było to wskazania dla:
• uczniów, nauczycieli, studentów, rodziców itp.
• uczelni wyższych w regionie,
• władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego,
• Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie konferencji przedstawiono również prognozę zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020. Badania te przeprowadzono, aby pomóc i wskazać uczelniom wyższym oraz instytucjom rynku pracy, jakie wyzwania czekają region w kolejnych siedmiu latach.

Jak powiedziała Pani Justyna Ratajczak, koordynatorka projektu z Agrotec Polska sp. z o.o., „Tylko mądre i przemyślane działania wszystkich interesariuszy rynku pracy, oparte na rzetelnych prognozach oraz wsparte środkami europejskimi i krajowymi przyniosą korzyść dla mieszkańców i regionu”.

„Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020to konferencja odbywająca się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowała Agrotec Polska sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Badań Strukturalnych.
Głównym celem projektu było opracowanie raportu, który miał opisać, jak kształtuje się sytuacja absolwentów z wyższym wykształceniem w regionie obecnie oraz jak kształtować się będzie do roku 2020. Realizacja projektu została zakończona sukcesem, wykonano wszystkie zaplanowane badania i analizy. Podczas konferencji wykładowcy oraz zgromadzeni uczestnicy wymieniali się uwagami dotyczącymi rynku pracy, szkolnictwa wyższego oraz edukacji w województwie kujawsko-pomorskim.
W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z rzecznikiem konferencji Panią Marią Pacuską pod nr telefonu 696 767 829. Pytania można również kierować na adres e-mail ratajczak małpa agrotec kropka pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung