The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conference "forecast demand for personnel with higher education Kuyavian-2020" 28 June 2013 print

25 June. in Torun, a conference entitled. Forecast demand for personnel with higher education Kuyavian-by 2020.

The conference presents the issues related to the labor market Kujawsko – pomorskiego.
Przedstawiono wyniki badania, które porządkuje i systematyzuje działania instytucji związanych z rynkiem pracy oraz wskazuje nowe kierunki działań.

Było to wskazania dla:
• uczniów, nauczycieli, studentów, rodziców itp.
• uczelni wyższych w regionie,
• władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego,
• Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie konferencji przedstawiono również prognozę zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020. Badania te przeprowadzono, aby pomóc i wskazać uczelniom wyższym oraz instytucjom rynku pracy, jakie wyzwania czekają region w kolejnych siedmiu latach.

Jak powiedziała Pani Justyna Ratajczak, koordynatorka projektu z Agrotec Polska sp. z o.o., „Tylko mądre i przemyślane działania wszystkich interesariuszy rynku pracy, oparte na rzetelnych prognozach oraz wsparte środkami europejskimi i krajowymi przyniosą korzyść dla mieszkańców i regionu”.

„Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020to konferencja odbywająca się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowała Agrotec Polska sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Badań Strukturalnych.
Głównym celem projektu było opracowanie raportu, który miał opisać, jak kształtuje się sytuacja absolwentów z wyższym wykształceniem w regionie obecnie oraz jak kształtować się będzie do roku 2020. Realizacja projektu została zakończona sukcesem, wykonano wszystkie zaplanowane badania i analizy. Podczas konferencji wykładowcy oraz zgromadzeni uczestnicy wymieniali się uwagami dotyczącymi rynku pracy, szkolnictwa wyższego oraz edukacji w województwie kujawsko-pomorskim.
W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z rzecznikiem konferencji Panią Marią Pacuską pod nr telefonu 696 767 829. Pytania można również kierować na adres e-mail ratajczak małpa agrotec kropka pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance